01.12.21

Sen. Whitehouse Thanks RI Healthcare Workers